Bij ZorgeLES begrijpen we dat samenwerken met uitzend- en detacheringsbedrijven een bepaalde mate van vertrouwen en zekerheid vereist. Een belangrijk aspect hiervan is de ketenaansprakelijkheid, een concept dat vaak verwarring oproept. In dit blog leggen we uit wat ketenaansprakelijkheid inhoudt en hoe onze werkwijze ervoor zorgt dat deze verantwoordelijkheid bij ons ligt. Opdrachtgevers kunnen zich hierdoor concentreren op hun kernactiviteiten.

Wat is ketenaansprakelijkheid?

Ketenaansprakelijkheid is een juridisch mechanisme in Nederland dat ervoor zorgt dat opdrachtgevers en aannemers verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de loonheffingen en sociale premies die door onderaannemers moeten worden betaald. Dit systeem is ontworpen om fraude en wanbetaling te voorkomen en ervoor te zorgen dat werknemers krijgen waar ze recht op hebben.

Concreet betekent ketenaansprakelijkheid dat als een onderaannemer zijn verplichtingen niet nakomt, de opdrachtgever (of hoofdaannemer) aansprakelijk kan worden gesteld door de Belastingdienst om deze betalingen te doen. Dit geldt met name in sectoren zoals de bouw, waar veel wordt gewerkt met onderaannemers.

Waarom is ketenaansprakelijkheid belangrijk?

  1. Bescherming van werknemers: Het garandeert dat werknemers hun loon en sociale zekerheden ontvangen, zelfs als hun directe werkgever in gebreke blijft.
  2. Fraudepreventie: Het voorkomt dat onderaannemers zich onttrekken aan hun fiscale verplichtingen.
  3. Verantwoordelijkheid en transparantie: Het zorgt ervoor dat opdrachtgevers en hoofdaannemers zorgvuldig omgaan met hun keuze van onderaannemers.

Hoe neemt ZorgeLES de ketenaansprakelijkheid op zich?

Bij ZorgeLES werken we initieel op basis van een tussenkomstmodel. Dit betekent dat wij de juridische werkgever zijn van de uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers die wij ter beschikking stellen. Dit heeft belangrijke voordelen voor onze opdrachtgevers, met name wat betreft ketenaansprakelijkheid.

Voordelen van ons tussenkomstmodel:

1. Aansprakelijkheid ligt bij ons: Omdat wij de juridische werkgever zijn, dragen wij de volledige verantwoordelijkheid voor de betaling van loonheffingen en sociale premies. Onze opdrachtgevers kunnen hierdoor niet aansprakelijk gesteld worden door de Belastingdienst voor eventuele betalingsachterstanden of fouten van onze kant.

2. Zekerheid en vertrouwen: Onze opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Hierop worden wij regelmatig gecontroleerd om te zorgen dat wij onze zaken op orde hebben. Dit biedt hen de zekerheid dat zij niet onverwachts geconfronteerd worden met financiële risico’s.

3. Eenvoud en gemak: Door met ons samen te werken, hoeven opdrachtgevers zich geen zorgen te maken over de complexiteit van ketenaansprakelijkheid. Wij nemen deze last volledig van hun schouders, zodat zij zich kunnen richten op hun kernactiviteiten zonder administratieve zorgen.

4. Kwaliteitsgarantie: Als lid van de NBBU voldoen wij aan de hoogste kwaliteitsnormen in de branche. Dit betekent dat wij niet alleen juridisch en financieel solide zijn, maar ook continu streven naar verbetering in onze dienstverlening.

Wij ontzorgen

Ketenaansprakelijkheid is een belangrijk aspect van de Nederlandse arbeidsmarkt dat opdrachtgevers en aannemers beschermt tegen fraude en wanbetaling. Door samen te werken met ZorgeLES kunnen onze opdrachtgevers erop vertrouwen dat deze verantwoordelijkheid bij ons ligt. Wij zorgen voor de naleving van alle wettelijke verplichtingen. En onze opdrachtgevers kunnen zonder zorgen zich concentreren op wat zij het beste doen.

Heeft u vragen over ketenaansprakelijkheid of wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op. Wij staan klaar om u te helpen en te zorgen voor een zorgeloze samenwerking!